O nás

Psychické zdravie s.r.o. je zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexnú psychiatrickú starostlivosť dospelým a deťom s duševnými problémami.

Psychiatrická starostlivosť zahrňa diagnostiku, liečbu a poradenstvo. Pri poskytovaní odbornej pomoci je plne rešpektované súkromie klienta, diskrétne prostredie je samozrejmosťou. V prípade potreby je garantovaná spolupráca s ďalšími odborníkmi.

V záujme komplexného riešenia duševných porúch je dostupná aj možnosť nefarmakologických postupov, akými sú psychoterapie a neurobiofeedback, možnosť pobytu v detskom psychiatrickom stacionári.

Súčasťou rutinnej práce je zdieľanie najnovších postupov v liečbe a diagnostike v odbore psychiatria, spoločnosť má účasť na vedecko-výskumných aktivitách najmä v oblasti neurotechnológií.

Náš príbeh

Spoločnosť úspešne pôsobí už 6 rokov v oblasti poskytovania komplexnej lekárskej starostlivosti

Od roku 2011 poskytujeme zdravotnú starostlivosť v odbore psychiatria pre deti a dospelých, neurodiagnostických metód a aplikovanej elektroniky – Brain Data.

V súčasnosti sa hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti sústreďuje na oblasti:

  • psychiatria pre deti a dospelých
  • psychiatrický detský stacionár
  • neurodiagnostické metódy v psychiatrii
  • aplikovaná elektronika – BrainData