Psychiatria pre dospelých

Odborná starostlivosť o dospelých pacientov s duševnými chorobami

image-psych
  • Diagnostiku – základné klinické vyšetrenie pomocou rozhovoru lekára s pacientom, možnosť aj pomocou QEEG (mapy mozgu), v prípade potreby aj pomocou štandardných psychologických testov vykonávaných klinickým psychológom,
  • Liečbu – farmakologická podľa najnovších medicínskych odporúčaní a nefarmakologická – terapie u psychológa, EEG-Biofeedback,
  • Poradenstvo – rady a odporúčania pacientovi a jeho príbuzným, edukácia o priebehu a prognóze duševnej poruchy.

Psychiatria pre deti

Odborná starostlivosť o detských pacientov s duševnými chorobami

  • Odborná starostlivosť o deti a dospievajúcich zahrňa komplexné posúdenie stavu Vášho dieťaťa s prihliadnutím na jeho vývojové obdobie a školské fungovanie, odborné poradenstvo rodičom detí ohľadom výchovných postupov.
  • Klinické vyšetrenie prebieha v súlade s individuálnymi potrebami Vášho dieťaťa či adolescenta, štandardnou súčasťou diagnostiky je posúdenie pomocou psychologicko-diagnostických metodík vykonávaných psychológom.
  • Farmakologická liečba dieťaťa či dospievajúceho je vedená podľa súčasných medicínskych postupov a najnovších klinických odporúčaní.
  • Výhodou sú možnosti nefarmakologickej liečby, akou je EEG-Biofeedback, psychoterapie u psychológa a pobyt v detskom psychiatrickom stacionári.
image-psych

Priestory našej ambulancie

Zmluvní partneri psychiatrie